Certifikáty

Zde jsou k nahlédnutí platné certifikáty a listiny opravňující naší firmu podnikat v daných oborech s patřičnou specializací


INKO Praha, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku dne 20. 2. 2002 v Městském soudu v Praze (s.z.: 86702 C) IČ: 26510383, DIČ: CZ26510383 | Vytvořil burianmartin.cz |