Koncesní listina Inkopraha

Koncesní listina Inkopraha

Koncesní listina Inkopraha

Continue reading →

Živnostenský list Inkopraha

Živnostenský list Inkopraha

Živnostenský list Inkopraha  

Continue reading →

Oprávnění ITI

Oprávnění ITI

Oprávnění ITI Nezbytné oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí, a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů v rozsahu: E2/A - montáž, opravy do 1000V v objektech třídy A E4/A - revize a zkoušky elektrických spotřebičů, přístrojů a nářadí

Continue reading →

Hilti

Hilti

Systémy protipožární ochrany - Hilti Osvědčení se vztahuje na provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástřiků/nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001Sb.

Continue reading →