Hilti

Hilti

Project Details

Date
1.6.2014

Project Description

Systémy protipožární ochrany – Hilti

Osvědčení se vztahuje na provádění protipožárního zabezpečení
prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí,
stavebních spár a protipožárních nástřiků/nátěrů kabelů, včetně
provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR
č.246/2001Sb.