Oprávnění ITI

Project Details

Date
14.5.2015

Project Description

Oprávnění ITI

Nezbytné oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí, a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů v rozsahu:

  • E2/A – montáž, opravy do 1000V v objektech třídy A
  • E4/A – revize a zkoušky elektrických spotřebičů, přístrojů a nářadí
INKO Praha, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku dne 20. 2. 2002 v Městském soudu v Praze (s.z.: 86702 C) IČ: 26510383, DIČ: CZ26510383 | Vytvořil burianmartin.cz |